Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Historicky první nafta z USA ve skladech Čepra

Do České republiky dorazila v uplynulých dnech historicky poprvé nafta z USA. Ve skladech společnosti ČEPRO byly stočeny první vlaky s naftou vyrobenou v americké Louisianě. Naftu převezl tanker po moři do Polska, odtud putovala po železnici do České republiky. Tuzemští řidiči ji do svých aut začnou tankovat v horizontu tří až šesti týdnů.

Aktualizováno

Knihovní řád

Knihovní řád a výpůjčí lhůty odborné knihovny Ministerstva financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o sdělení, zda existuje jednotný postup pro případ, že dle bodu IV/3 Usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, ve znění Usnesení vlády č. 235 ze dne 23. března 2022, o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, byla poskytnuta kompenzace na ubytovanou osobu, která přešla státní hranice po 24. únoru 2022 z území Ukrajiny, následně získala vízum za účelem strpění nebo dočasné ochrany, a později (s odstupem i několika měsíců) bylo zjištěno, že ubytovaná osoba je občanem Ukrajiny a současně jiného členského státu EU? Případně pokud neexistuje jednotný postup, žádám Vás o informaci, jak Ministerstvo financí postupuje v oblasti kompenzací vůči krajům v tomto případě. Dále Vás žádám o informaci, zda Ministerstvo financí instruuje kraje, aby v tomto případě žádali vrácení plateb za ubytovací služby od fyzických a právnických osob, které kraji v dobré víře tuto ubytovací službu poskytli a tato ubytovací služba byla využita občanem Ukrajiny, který je současně občanem jiného členského státu EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si tímto požádat sdělení, zda k § 105 odst. 1 zákona o spotřební dani, existuje a je v platnosti jakákoli vyhláška, nařízení, metodický pokyn, prováděcí předpis, popř. jiná podzákonná norma, která by blíže či detailněji upravovala uvedené ustanovení včetně definice pojmů.