Novinky

Zpravodaj MF - 6/2022

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 6/2022

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
České předsednictví EU 2022

České předsednictví EU 2022

Informace Ministerstva financí k předsednictví ČR v Radě EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - České předsednictví EU 2022

Ministerstvo financí k Ukrajině

Ministerstvo financí k Ukrajině

Ministerstvo financí stejně jako česká vláda jednoznačně odsuzuje ruskou invazi na Ukrajině. Za účelem pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům proto MF přijalo celou řadu opatření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí k Ukrajině

Státní rozpočet v kostce - 2022

Státní rozpočet v kostce - 2022

Brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky a proces jeho přípravy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní rozpočet v kostce - 2022

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Aktualizace metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků

Aktualizace metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem financí, odbor 73 Procesní agendy a regulace hazardu a dalšími subjekty, vytvořili aktualizaci metodiky (č. 5.1 - Tvorba obecně závazných vyhlášek - práva a povinnosti obcí v oblasti regulace hazardních her).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Aktualizace metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků

Rejstřík vyloučených osob – formuláře a důležité informace pro veřejnost

Rejstřík vyloučených osob – formuláře a důležité informace pro veřejnost

Informace pro veřejnost k Rejstříku vyloučených osob.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Rejstřík vyloučených osob – formuláře a důležité informace pro veřejnost

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k centralizovaným VZ

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2022

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2022

K 30. 4. 2022 obce, kraje a dobrovolné svazky obcí dosáhly kladného salda hospodaření ve výši 19,3 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2022

Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2022

Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci května deficitem ve výši 189,3 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 190,4 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2022

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2022

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2022

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2022

Cenová regulace a kontrola - Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Cenová regulace a kontrola - Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Historický vývoj cenové regulace a cen ve vybraných odvětvích.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenová regulace a kontrola - Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2021

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2021

Povinnost oznamovat závažná zjištění vyplývá z § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2021

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2021

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2021

Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2021.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2021

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2021

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2021

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv za rok 2021

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2021

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2021

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2021

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31.12.2021.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2021

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2021

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2021

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 396 – Státní dluh za rok 2021

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2021

Legislativa MF

Legislativa MF
Zákon č. 129/2022 Sb.

Zákon č. 129/2022 Sb.

kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zákon č. 129/2022 Sb.

Vyhláška č. 160/2022 Sb.

Vyhláška č. 160/2022 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vyhláška č. 160/2022 Sb.

Přehled dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled dohod o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dvoustranných a mnohostranných dohod o ochraně investic, kterými je Česká republika vázána.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled dohod o podpoře a ochraně investic

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRF 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018)

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRF 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRF 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018)

Finanční zpravodaj číslo 8/2022

Finanční zpravodaj číslo 8/2022

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 8/2022

Finanční zpravodaj číslo 9/2022

Finanční zpravodaj číslo 9/2022

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 9/2022

Finanční zpravodaj číslo 10/2022

Finanční zpravodaj číslo 10/2022

 1. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 10/2022

Cenový věstník 13/2022

Cenový věstník 13/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2022, kterým se stanoví pevné  ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 6. dodatek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 13/2022

Cenový věstník 14/2022

Cenový věstník 14/2022

 • Výměr MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 14/2022

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021

Ministerstvo financí zveřejňuje vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Nařízení o pilotním režimu DLT

Nařízení o pilotním režimu DLT

Dne 2. června 2022 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii sdíleného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Nařízení o pilotním režimu DLT

Bulletin inovací 6/2022

Bulletin inovací 6/2022

Bulletin inovací 6/2022 představuje aktuality týkající se datové a platební interoperability, QR plateb a decentralizovaných financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Bulletin inovací 6/2022

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2021

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2021

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2021 analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2021

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2022

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2022

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022 a její aktualizace.

 • Datum uveřejnění: 30. 6. 2022
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 25. 7. 2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2022

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2022

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2022

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022 a její aktualizace.

 • Datum uveřejnění: 30. 6. 2022
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 25. 7. 2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2022

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kapitálový průvodce - internetové stránky

Daně a cla

Daně a cla
Ministři financí ČR a Kataru podepsali smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Ministři financí ČR a Kataru podepsali smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Dne 21. června 2022 byla v Dauhá podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministři financí ČR a Kataru podepsali smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Zveřejněny nové dotazy/odpovědi k místním poplatkům:

 • MP/03/2022 – Uplatnění zvýšené sazby místního poplatku ze psů
 • MP/04/2022 – Poplatník poplatku za užívání veřejného prostranství v případě zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení

Celý obsah článku Celý obsah článku - Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál „Moje daně 21"

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

 • Online finanční úřad - Daňová informační schránka
 • EPO - Elektronická podání pro Finanční správu
 • EET
 • Registr DPH
 • Vracení DPH - v rámci EU
 • MOSS/OSS - Zvláštní režim jednoho správního místa
 • ePodpora - Technická podpora aplikací daňového portálu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál - Moje daně

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
České předsednictví EU 2022

České předsednictví EU 2022

Informace Ministerstva financí k předsednictví ČR v Radě EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - České předsednictví EU 2022

Ministerstvo financí k Ukrajině

Ministerstvo financí k Ukrajině

Ministerstvo financí stejně jako česká vláda jednoznačně odsuzuje ruskou invazi na Ukrajině. Za účelem pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům proto MF přijalo celou řadu opatření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí k Ukrajině

Ministři financí ČR a Kataru podepsali smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Ministři financí ČR a Kataru podepsali smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Dne 21. června 2022 byla v Dauhá podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministři financí ČR a Kataru podepsali smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Setkání zahraničních expertů k Analýze regulace řízení a kontroly veřejných financí

Setkání zahraničních expertů k Analýze regulace řízení a kontroly veřejných financí

Dne 13. června 2022 se uskutečnilo setkání zástupců Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a zahraničních expertů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Setkání zahraničních expertů k Analýze regulace řízení a kontroly veřejných financí

Setkání zástupců České republiky a Portugalska k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí

Setkání zástupců České republiky a Portugalska k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí

Ve dnech 30. května až 1. června 2022 se uskutečnila setkání zástupců Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí se zástupci Generálního finančního inspektorátu Portugalské republiky a Účetního dvora Portugalské republiky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Setkání zástupců České republiky a Portugalska k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí

Analýza pravomocných rozsudků dle § 260 trestního zákoníku za rok 2021

Analýza pravomocných rozsudků dle § 260 trestního zákoníku za rok 2021

Materiál zahrnuje informace o pravomocných rozsudcích, u kterých došlo k porušení § 260 trestního zákoníku „Poškození finančních zájmů EU“.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Analýza pravomocných rozsudků dle § 260 trestního zákoníku za rok 2021

Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

CKB AFCOS zpracoval jednotný formulář – žádost o přístup, který je určen pracovníkům implementační struktury fondů EU a Národního plánu obnovy, kteří z titulu své pracovní náplně potřebují využívat dané systémy (IMS, MS2014+(role AFCOS), EDES, SharePoint – Ochrana finančních zájmů EU).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2021

Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2021

Materiál shrnuje informaci o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2021.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2021

Výroční zpráva OLAF za rok 2021

Výroční zpráva OLAF za rok 2021

Výroční zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) shrnuje činnost tohoto úřadu v roce 2021.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výroční zpráva OLAF za rok 2021

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 5/2022

Finanční a ekonomické informace 5/2022

Květnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 5/2022

Finanční a ekonomické informace 6/2022

Finanční a ekonomické informace 6/2022

Červnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 6/2022

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější