Novinky

Ekozakázka MF

Projekt komplexní ekologické zakázky - odstranění starých ekologických zátěží. Vláda ČR usnesením č. 956 ze dne 21.12.2011 neschválila uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky a uložila ministru financí zrušit zadávací řízení VZ. Dne 9.1.2012 zadavatel - MF - rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení.

ilustrace

Aktuality

Ekozakázka MF - aktuality 2012/2011 a 2008.

Teze

Ekozakázka MF - teze.

Fakta

Fakta MF k tématu ekologie - komplexní zakázce při řešení ekologických závazků státu včetně slovníčku základních pojmů.

MF komunikuje

Komunikace k tématu ekozakázky - tiskové zprávy, nepřesnosti v médiích, výstupy a odpovědi MF za roky 2007 - 2011. 

Rychlé odkazy

Rychlé odkazy ke komplexní ekozakázce:
proč jedna zakázka - cena - transparentnost - platby - průběh tendru - ekologické závazky - rok 2015 - veřejné finance