Novinky

Komunitární programy EU 2000-2013

Komunitární programy jsou nástrojem Evropské unie, který má sloužit k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU v oblasti konkrétních politik EU.

ilustrace

Komunitární programy

Komunitární programy Evropské unie. Tyto programy jsou vždy víceleté a jsou financovány přímo z rozpočtu EU.