Novinky

Projekty/fondy SWISS

Informace o projektech/fondech v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce - archiv vybraných agend.

ilustrace

Seznamy projektů

Schválené projekty a schválené individuální projekty - Program švýcarsko-české spolupráce (tabulky) - 2012/2013.

Fond na přípravu projektů

Informace k činnosti Fondu na přípravu projektů. Postupy při předkládání a schvalování žádostí - 2010/2011.