Novinky

Cenový věstník

Cenový věstník vydávaný Ministerstvem financí. Od 1. ledna 2015 je Cenový věstník vydáván pouze v elektronické formě na internetových stránkách MF a Portálu veřejné správy (http://www.portal.gov.cz). Pro posouzení shody s el. verzí cenových rozhodnutí (výměrů MF) je jeden výtisk uložen k nahlédnutí na MF.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 11/2022

  • Výměr MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Cenový věstník 10/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 9/2022

  • Výměr MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Cenový věstník 8/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 3. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 7/2022

  • Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 – Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 10

Vydáno

Cenový věstník 5/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 2. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 4/2022

  • Výměr MF č. 02/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Cenový věstník 3/2022

  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 18/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Cenový věstník 2/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 1. dodatek