Novinky

Cenový věstník

Cenový věstník vydávaný Ministerstvem financí. Od 1. ledna 2015 je Cenový věstník vydáván pouze v elektronické formě na internetových stránkách MF a Portálu veřejné správy (http://www.portal.gov.cz). Pro posouzení shody s el. verzí cenových rozhodnutí (výměrů MF) je jeden výtisk uložen k nahlédnutí na MF.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 5/2023

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2023, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 2. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 3/2023

  • Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 22/2022 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Cenový věstník 2/2023

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2023, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 1/2023

  • Obecně závazná vyhláška č. 12/2022, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2023

Vydáno

Cenový věstník 25/2022

  • Výměr MF č. 01/2023 ze dne 15. prosince 2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 24/2022

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen 
  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret 

Vydáno

Cenový věstník 23/2022

  • Obecně závazná vyhláška č. 17/2022, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Vydáno

Cenový věstník 22/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 11. dodatek 

Vydáno

Cenový věstník 21/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 10. dodatek