Novinky

2006

Pravidelné informace Ministerstva financí o vstupu platnosti smluv a protokolů ke smlouvám o dvojím zdanění v roce 2006.

ilustrace

Vydáno

Informace k Úmluvě o přistoupení

Dne 1.10.2006 vstoupila v platnost úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků ve znění Úmluvy ze dne 21. prosince 1995 a Protokolu ze dne 25. května 1999. Úmluva byla zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv v rámci  Sdělení č. 93/2006 Sb.m.s.