Novinky

2007

Pravidelné informace Ministerstva financí o vstupu platnosti smluv a protokolů ke smlouvám o dvojím zdanění v roce 2007.

ilustrace

Vydáno

Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou

Dne 25. července 2007 byla v Addis Abebě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU. Pokud bude v obou státech ukončen nezbytný následný legislativní proces do konce roku 2007, smlouva ještě v tomto roce vstoupí v platnost a začne se v České republice provádět od 1. ledna 2008.

Aktualizováno

Podpis Dohody o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou

Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a ministr financí Bosny a Hercegoviny Dragan Vrankić dnes v Praze podepsali Smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi oběma zeměmi. Uzavřením této smlouvy se zvýší právní jistota investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti.

Vydáno

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Novým Zélandem

Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a velvyslanec Nového Zélandu Alan Howard Cook v Praze podepsali Smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi oběma zeměmi. Tato smlouva se stane důležitou součástí smluvní základny mezi oběma zeměmi a zvýší právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti.

Vydáno

Informace o vstupu v platnost mezinárodní daňové smlouvy mezi ČR a Rakouskem

Dne 22. března 2007 vstoupila v platnost smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Rakouskem, a to včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást. Uvedená smlouva byla podepsána v Praze dne 8. června 2006. Publikována je ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 31/2007. Dnem, kterým se začne provádět tato nová smlouva, t.j. 1. ledna 2008, přestane být v platnosti a přestane se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána ve Vídni dne 7. března 1978.