Novinky

2008

Pravidelné informace Ministerstva financí o vstupu platnosti smluv a protokolů ke smlouvám o dvojím zdanění v roce 2008.

ilustrace

Vydáno

Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Dne 29. srpna 2008 vstoupila v platnost SMLOUVA  MEZI  ČESKOU REPUBLIKOU A NOVÝM ZÉLANDEM O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která se tak začne provádět v České republice od 1. ledna 2009. Smlouva bude v nejbližší době standardně publikována ve Sbírce mezinárodních smluv.

Vydáno

Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Dne 7. července 2008 by se měl v Jerevanu uskutečnit podpis této smlouvy, a to v průběhu oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga. Následně bude v obou státech realizován nezbytný legislativní proces vedoucí ke vstupu smlouvy v platnost, který tak lze očekávat v průběhu roku 2009.