Novinky

2009

Pravidelné informace Ministerstva financí o vstupu platnosti smluv a protokolů ke smlouvám o dvojím zdanění v roce 2009.

ilustrace

Vydáno

Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí ČR na základě informací obdržených z Ministerstva zahraničních věcí ČR oznamuje, že dne 26. listopadu 2009 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KYPERSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána, včetně protokolu k ní, v Nikósii dne 28. dubna 2009. Smlouva, jejíž ustanovení se tak začnou prakticky provádět v obou státech od 1. ledna 2010, bude v blízké budoucnosti publikována ve Sbírce mezinárodních smluv.

Vydáno

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí ČR na základě informací obdržených z Ministerstva zahraničních věcí ČR oznamuje, že dne 12. listopadu 2009 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SYRSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Damašku dne 18. května 2008. Smlouva, jejíž ustanovení se tak začnou prakticky provádět v obou státech od 1. ledna 2010, bude v blízké budoucnosti publikována ve Sbírce mezinárodních smluv.

Vydáno

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí sděluje, že dne 8. září 2009 byl v Praze podepsán PROTOKOL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU REPUBLIKY SRBSKO ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána 11. listopadu 2004 v Praze. Smluvní státy si nyní vzájemně diplomatickou cestou oznámí splnění postupů, které jsou vyžadovány jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup v platnost tohoto protokolu, který tvoří, ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko, nedílnou součást Smlouvy. Pokud bude mít následný legislativní proces v obou státech standardní průběh, lze předpokládat, že ustanovení Protokolu se začnou v praxi provádět od 1. ledna 2011.

Vydáno

Smlouva mezi Českou republikou a Čínou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Dne 28. srpna 2009 byla v Pekingu podepsána nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Čínou. Vstup této nové smlouvy v platnost a následné zahájení jejího praktického povádění se bude standardně odvíjet od vnitorstátních legislativních postupů v obou státech. Platí přitom, že ustanovení Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 11. června 1987, přestanou být v platnosti a přestanou se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Čínou dnem, kterým se začne provádět tato nová smlouva.

Vydáno

Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí ČR na základě informací obdržených z Ministerstva zahraničních věcí ČR oznamuje, že dne 15. července 2009 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ARMÉNSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU, která byla podepsána v Jerevanu dne 6. července 2008. Smlouva, jejíž ustanovení se tak začnou prakticky provádět v obou státech od 1. ledna 2010, bude v blízké budoucnosti publikována ve Sbírce mezinárodních smluv.

Vydáno

Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí sděluje, že dne 17. dubna 2009 vstoupil v platnost Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 278/1997. Daný Protokol, podepsaný v Moskvě dne 27. dubna 2007, tvoří nedílnou součást Smlouvy. České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, budou v nejbližší době vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Ustanovení předmětného Protokolu se budou provádět od 1. ledna 2010.

Vydáno

Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Kyprem

Dne 28. dubna 2009 byla v Nikósii podepsána nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Kyprem. Vstup této nové smlouvy v platnost a následné zahájení jejího praktického povádění se bude standardně odvíjet od vnitorstátních legislativních postupů v obou státech. Platí přitom, že ustanovení Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 15. dubna 1980, přestanou být v platnosti a přestanou se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Kyperskou republikou dnem, kterým se začne provádět tato nová smlouva.

Vydáno

Mezinárodní daňové vztahy s Rakouskem

Ve věci zdaňování příjmů, které pobírá český daňový rezident ze zaměstnání vykonávaného na území Rakouska v zásadě platí, že je nutno postupovat v souladu s platnými daňovými předpisy, tj. v ČR se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP), a v souladu s existující smlouvou o zamezení dvojího zdanění.