Novinky

2013

Pravidelné informace Ministerstva financí o vstupu platnosti smluv a protokolů ke smlouvám o dvojím zdanění v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kosovem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 26. listopadu 2013 byla v Prištině podepsána SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU KOSOVO O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU. V obou státech bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu Smlouvy v platnost.

Vydáno

Informace o vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Panamou

Ministerstvo financí ČR oznamuje, a to na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR, že dne 25. února 2013 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A PANAMSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána, včetně PROTOKOLU k ní, v Panamě dne 4. července 2012.

Ustanovení Smlouvy se budou provádět následovně.

Vydáno

Informace k podpisu protokolu k existující daňové smlouvě s Ukrajinou

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 21. října 2013 byl v Kyjevě podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v Kyjevě dne 30. června 1997). V obou zemích bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu Protokolu v platnost.

Vydáno

Informace ke vstupu v platnost protokolu k existující smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Švýcarskem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 11. října 2013 vstoupil v platnost PROTOKOL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A ŠVÝCARSKOU SPOLKOVOU RADOU, KTERÝ UPRAVUJE SMLOUVU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A ŠVÝCARSKOU SPOLKOVOU RADOU O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU A PROTOKOL K NÍ, PODEPSANÉ V PRAZE DNE 4. PROSINCE 1995. Tento nový protokol, který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012, se bude provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2014 nebo později. Text protokolu bude standardně v ČR publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Vydáno

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím

Na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 31. května 2013 vstoupil v platnost Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v Praze dne 4. března 1974, její nedílnou součást tvoří Protokol, který byl podepsán v Praze dne 4. března 1974 a Protokol, který byl podepsán v Praze dne 26. června 1996). Tento další Protokol, který rovněž tvoří nedílnou součást Smlouvy, byl podepsán v Praze dne 15. října 2012 a jeho ustanovení se budou ve vztazích mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím provádět ve vztahu k daňovým rokům a obdobím začínajícím 1. ledna 2014 nebo později. Text Protokolu bude v nejbližší možné době publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Vydáno

Informace o podpisu protokolu k existující daňové smlouvě se Singapurem

Dne 26. června 2013 byl v Singapuru podepsán PROTOKOL, KTERÝ UPRAVUJE SMLOUVU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SINGAPURSKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU (podepsána v Singapuru dne 21. listopadu 1997). V obou státech bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu Protokolu v platnost.

Vydáno

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Saúdskou Arábií

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že Česká republika a Království Saúdské Arábie si již vzájemně diplomatickou cestou oznámily splnění postupů požadovaných jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup v platnost SMLOUVY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU KRÁLOVSTVÍ SAÚDSKÉ ARÁBIE O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012. V souladu s jejím článkem 28 vstoupí tato smlouva v platnost dne 1. května 2013.

Ustanovení Smlouvy se provádějí:

  1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na částky vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2014 nebo později;
  2. pokud jde o ostatní daně, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2014 nebo později.

Český a anglický text této mezinárodní smlouvy bude po všech nezbytných krocích publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

  • Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy

Vydáno

Podpis nové smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes v Bruselu podepsal se svým lucemburským protějškem Smlouvu mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní.

Nově sjednaná komplexní daňová smlouva zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů a z majetku mezi oba státy, upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje tak standardní řešení sporů vzniklých při jejím výkladu a provádění, a rovněž tak výměnu informací ohledně daní všeho druhu, a to v souladu s uplatňovanými mezinárodními standardy, tedy včetně informací bankovních.

Vydáno

Informace ke vstupu v platnost nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Dánskem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, a to na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR, že dne 17. prosince 2012 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A DÁNSKÝM  KRÁLOVSTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 25. srpna 2011 v Praze.

Ustanovení Smlouvy se provádějí:

  1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2013 nebo později;
  2. pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2013 nebo později.

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 5. května 1982 (jejíž nedílnou součást tvoří Protokol podepsaný v Praze dne 11. září 1992), přestala být v platnosti a přestala se provádět ve vztahu mezi Českou republikou a Dánským královstvím dnem 1. ledna 2013.

Nová daňová smlouva s Dánskem bude publikována ve Sbírce mezinárodních smluv v nejbližší možné době. Do té doby lze do Smlouvy nahlédnout buď na Ministerstvu financí ČR či na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.