Novinky

2014

Pravidelné informace Ministerstva financí o vstupu platnosti smluv a protokolů ke smlouvám o dvojím zdanění v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Informace k podpisu protokolu k daňové smlouvě s Kazachstánem

Dne 24. listopadu 2014 byl v Astaně podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998.