Novinky

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem

odbor 15 - Daně z příjmů
odbor 15 - Daně z příjmů

Vydáno

 • Boj proti daňovým únikům
 • Dvojí zdanění
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
 • Legislativa
 • Mezinárodní spolupráce
 • Zahraničí mimo EU
 • Zahraniční sektor

Ministerstvo financí ČR v návaznosti na informace obdržené z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR oznamuje, že dne 15. ledna 2021 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BANGLADÉŠSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI, která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019.

Ustanovení Smlouvy se budou provádět následovně:

 1. v Bangladéši:
  1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na částky vyplácené nebo připisované k 1. červenci 2021 nebo později; a
  2. pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý příjmový rok začínající 1. července 2021 nebo později;
 2. v České republice:
  1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2022 nebo později; a
  2. pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2022 nebo později.

Smlouva bude v dostatečném časovém předstihu standardně zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv, a to jak v českém, tak i v rozhodném anglickém znění.

Doporučované

Nejčtenější