Novinky

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Andorrou

odbor 15 - Daně z příjmů
odbor 15 - Daně z příjmů

Vydáno

 • Andorrské knížectví
 • Česká republika
 • Daň
 • Daně a cla
 • Dvojí zdanění
 • Legislativa
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
 • Zahraniční sektor
 • Zahraničí mimo EU

Ministerstvo financí ČR sděluje, že dne 23. listopadu 2022 byla v Andoře oficiálně podepsána SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ANDORRSKÝM KNÍŽECTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI. V obou státech bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu Smlouvy v platnost. Ustanovení  Smlouvy se budou následně provádět:

 1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu kalendářního roku následujícího po roce, v němž Smlouva vstoupí v platnost, nebo později;
 2. pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž Smlouva vstoupí v platnost, nebo později.

Doporučované

Nejčtenější