Novinky

Materiály na jednání vlády dne 10. května 2023

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Celní správa

Pro informaci

Bod č. 4: Informace k přípravě nadlimitní veřejné zakázky dle § 29 písm. b) bod 3 ZZVZ – pořízení čipových karet pro průkazy zaměstnanců a služební průkazy CS ČR

Cílem záměru je pořízení čipových karet sloužících jako průkaz zaměstnance, resp. služební průkaz příslušníka Celní správy ČR. Tento průkaz je používán jako vstupní a identifikační karta do objektů Celní správy ČR a kvalifikované úložiště certifikátů v souladu s Nařízením eIDAS (bezpečné zařízení - kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronického podpisu - QESCD). Součástí dodávky čipových karet je i personalizace kontaktního čipu u certifikační autority.

Celková předpokládaná hodnota u veřejné zakázky byla stanovena na částku ve výši 4 811 000 Kč bez DPH.

Doporučované

Nejčtenější