Novinky

Materiály na jednání vlády dne 16. listopadu 2022

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Ceny energií

Bod: Projekt intenzifikace ropovodu TAL (tzv. projekt TAL+)

Ministerstvo financí předkládá materiál o projektu intenzifikace ropovodu TAL, jehož cílem je zvýšení energetické bezpečnosti ČR a diverzifikace dovážených druhů ropy s eliminací závislosti na ruských dodávkách. Předpoklad uvedení projektu TAL+ do provozu a tedy i možnost úplného zastavení dodávek ruské ropy ropovodem Družba do České republiky je v roce 2025.

Roční spotřeba rafinérií na území ČR představuje cca 8 mil. tun ropy. Aktuálně jsou dodávky ropy zajišťovány ropovodem TAL (cca 50%) a ropovodem Družba (cca 50%). Projekt Intenzifikace ropovodu TAL je dle aktuálních variant realizovatelný s předpokládanými investičními náklady ve výši 1,2 až 2,3 mld. Kč.
 

Doporučované

Nejčtenější