CZ EN

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Zadává podle pokynů státního tajemníka zpracování stanovisek a eviduje jejich vyřízení.

a)    zadává podle pokynů státního tajemníka zpracování stanovisek a eviduje jejich vyřízení,
b)    provádí průběžně časovou a věcnou kontrolu plnění úkolů ukládaných státním tajemníkem,
c)      metodicky řídí činnost rozkladových komisí, 
d)    zabezpečuje politiku ochrany osobních údajů na ministerstvu a koordinuje implementaci opatření k zajištění ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů,
e)    připravuje podklady pro vyřizování žádostí subjektů údajů a odpovědi na ně,
f)    zajišťuje spolupráci ostatních útvarů ministerstva s pověřencem na ochranu osobních údajů,
g)    spravuje systém IAŘ a v jeho rámci vede centrální evidenci vnitřních a služebních předpisů.
h)     zajišťuje, organizuje a koordinuje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů v souladu s právními předpisy; vede odděleně evidenci těchto podání a tuto činnost pravidelně vyhodnocuje v rozsahu daném zvláštním vnitřním předpisem ministerstva,
i)     přijímá a vyřizuje oznámení z protikorupční linky a elektronické pošty; vede osobní pohovory se stěžovateli při podání ústních stížností a tyto stížnosti postoupí příslušným útvarům v rámci ministerstva nebo věcně příslušným správním orgánům,
j)     koordinuje plnění programu boje proti korupci v resortu ministerstva a harmonogramu opatření vládního programu boje proti korupci; analyzuje organizační a technická opatření k potírání korupce.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.