Novinky

Společný nákup

Informace Ministerstva financí o projektu Společného nákupu, připravovaných a probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách a závazných technických standardech pro vybrané komodity.

ilustrace

Závazné technické standardy

Vyhlášený technický standard vybraných komodit a služeb je závazný pro ministerstva a jejich resortní organizace.

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.