Novinky

Informace o pojišťovacích zprostředkovatelích

odbor 35 - Finanční trhy II
odbor 35 - Finanční trhy II

Vydáno

  • IS pojišťovacích zprostředkovatelů
  • Informační systém
  • Pojišťovací zprostředkovatelé
  • Pojišťovnictví
Aktualizováno 2. 10. 2017
  • Aktualizace obsahu

Správce registru: Česká národní banka

Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Počínaje 1. dubnem 2006 nabyl účinnosti zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 8. března 2006. Dohled nad finančním trhem v ČR byl k 1. dubnu 2006 integrován do České národní banky (ČNB), která převzala agendu Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (ÚDPP), Komise pro cenné papíry (KCP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ). Sloučení dohledu do jediné instituce odráží vývoj na finančním trhu, kde dochází k postupné koncentraci jednotlivých finančních odvětví do větších skupin a konsolidačních celků. Spojení dohledových institucí navíc umožnilo snížení nákladů na provádění dohledu a jeho vyšší efektivitu.

Dohled nad finančním trhem - ČNB 

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: + 420 224 411 111
bezplatná zelená linka: 800 160 170

http://www.cnb.cz/

 

Doporučované

Nejčtenější