Novinky

Nestátní neziskové organizace

oddělení 7002 - Kompetenční systémy
oddělení 7002 - Kompetenční systémy

Vydáno

  • Nestátní neziskové organizace
  • Informační systém
  • Informační systém CEDR
Aktualizováno 11. 5. 2017
  • Aktualizace odkazů a Kontaktů na Správce IS NNO
  • Aktualizace Kontaktů IS NNO
  • Úprava obsahu, aktualizace Kontaktů

Správce IS: Ministerstvo vnitra.

IS NNO - Nestátní neziskové organizace

Na základě Usnesení Vlády ČR č. 564 ze dne 17. 5. 2006 o změně provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací ze státního rozpočtu již Ministerstvo financí nespravuje tento systém, který je nyní plně v gesci Ministerstva vnitra.

Kontakty IS NNO

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor eGovernmentu, oddělení informačních systémů

adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21
email: nno.redakce@mvcr.cz 

Správce IS NNO a ENNO:
rene.boskova@mvcr.cz
Telefon: +420 974 816 515

 

Doporučované

Nejčtenější