Novinky

Genderová politika

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí.

ilustrace