Novinky

Auditor/Auditorka (specialista technik/stavař) v Auditním orgánu

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Personalistika MF
 • Nabídka volných míst
 • Služební poměr
 • Platová třída 13
 • Sekce 04
 • Státní služba
 • Praha
 • magisterský studijní program

Datum od: 16.3.2023 Datum do: 31.3.2023

Volné služební místo

V našem týmu zkušených auditorů rádi zajistíme potřebnou adaptaci a zaškolení do problematiky auditů v oblasti finanční podpory z EU. Kromě základních benefitů MF částečně umožňujeme výkon práce z domova, k dispozici je i komplexní školící projekt MMR „Systém vzdělávání“ pro zaměstnance celé implementační struktury ESIF.

Základní informace o služebních místech - společné výběrové řízení

 • číslo funkčních míst: 2822, 2829, 2921 
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 13.
 • předpokládaný nástup: květen až červen 2023
 • obory služby: 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy
 • termín pro podávání přihlášek do: 31. března 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • výkon auditů systémů a auditů operací pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU, zejména se zaměřením na ověřování fyzické realizace liniových staveb v souladu s legislativou a s projektovou dokumentací vč. posouzení vlivu 
  na životní prostředí; audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;

 • spolupráce při naplňování auditní strategie, poskytování podkladů 
  pro zpracování ročního a střednědobého plánu auditní činnosti;

 • spolupráce při zpracování prohlášení při uzavření pomoci;

 • provádění analytické činnosti a reportingu,

 • vyhodnocování zjištěných nedostatků z vykonaných auditů a řešení nesrovnalostí;

 • analýza rizik a návrhy jejich řešení;

 • spolupráce při řešení metodických problémů v oblasti auditu operačního programu ve spolupráci všech zainteresovaných subjektů implementačních struktur a dalších subjektů (MMR, MF apod.);

 • spolupráce při zpracovávání stanovisek k návrhům orgánů EU;

 • účast na jednáních a odborných pracovních skupinách;

 • zpracování zprávy o výsledcích auditů a vedení složek auditů.
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Ing. Simona Prošková, +420 257 043 042, Simona.Proskova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Stanislav Masařík, +420 257 043 635, Stanislav.Masarik@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější