Novinky

Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 36 – Finanční trhy III

oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS
oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS

Vydáno

 • Služební poměr
 • Státní služba
 • Platová třída 15
 • Praha
 • Vedoucí oddělení
 • magisterský studijní program

Datum od: 20.9.2022 Datum do: 11.10.2022

Volné služební místo

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení, FM 3744, v odboru 36 – Finanční trhy III, odd. 3604 – Finanční inovace, v oborech služby: 5. Finanční trh a 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Základní informace o služebním místě

 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha 
 • platová třída: 15
 • předpokládaný nástup: prosinec 2022 - leden 2023
 • obory služby:  5. Finanční trh a 22. Legislativa a právní činnost
 • termín pro podávání přihlášek do: 11. října 2022

Charakteristika vykonávaných činností

 • vytváření návrhů nejsložitějších legislativních a nelegislativních úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky v oblasti inovací na finančním trhu a zajišťování jejich harmonizaci s právem EU;
 • vyhodnocování významných legislativních, kompetenčních a jiných změn v oblasti inovací na finančním trhu;
 • podílení se na vytváření návrhů koncepcí politiky finančního trhu v oblasti inovací na finančním trhu a provádění jejich analýz;
 • zpracovávání stanovisek a připomínek k právním předpisům z hlediska jejich dopadu na inovace na finančním trhu;
 • spolupráce při zpracovávání právních předpisů a strategických dokumentů upravujících oblast inovací na finančním trhu s příslušnými orgány dohledu, profesními a spotřebitelskými sdruženími a s dalšími dotčenými subjekty;
 • zpracovávání předpokladů a vyhodnocování dopadové a srovnávací studie v oblasti inovací na finančním trhu;
 • vypracovávání a posuzování stanovisek k pozměňovacím návrhům v oblasti inovací na finančním trhu;
 • zajišťování projednávání legislativních a nelegislativních návrhů v oblasti inovací na finančním trhu ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu a jeho výborech;
 • zastupování ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU, příprava podkladů pro jednání zástupce ČR v Radě EU a jejích výborech v oblasti inovací na finančním trhu;
 • zabezpečování a zpracovávání další agendy ve vztahu k orgánům EU, OECD a dalších mezinárodních organizací v oblasti inovací na finančním trhu;
 • zpracovávání podkladů pro notifikační proces právních předpisů EU v oblasti inovací na finančním trhu;
 • příprava podkladů, přednášek, prezentací, doprovodných materiálů ve výše uvedených oblastech a zajišťování jejich distribuce;
 • podílení se na tvorbě obsahu i struktury internetových stránek MF v souvislosti 
  s inovacemi na finančním trhu.
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna,
 • 6 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 2 dny v měsíci,
 • příspěvek z FKSP ve výši až 10 000 Kč/rok,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má znalosti cizího jazyka – znalost anglického, nebo francouzského, nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni);
 • v uplynulých 4 letech vykonával činnosti podle ustanovení § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Mgr. Simona Švecová, +420 257 042 508, Simona.Svecova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: JUDr. Alex Ivančo, Ph.D., +420 257 042 954, Alex.Ivanco@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější