Novinky

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace

oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS
oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS

Vydáno

 • Platová třída 14
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Praha
 • magisterský studijní program
 • Personalistika MF
 • Nabídka volných míst

Datum od: 24.11.2022 Datum do: 14.12.2022

Volné služební místo

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3753, v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace, odd. 7402 – Komunikace s veřejností, v oborech služby: 22. Legislativa a právní činnost a 26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa se služebním působištěm Praha.

Základní informace o služebním místě

 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14
 • předpokládaný nástup: leden až únor 2023
 • obory služby:  22. Legislativa a právní činnost a 26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa
 • termín pro podávání přihlášek do: 14. prosince 2022

Charakteristika vykonávaných činností

 • komplexní posuzování návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností z oblasti poskytování informací veřejnosti, zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům;
 • posuzování přijatých žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., z hlediska jejich formální a věcné správnosti a navrhování postupu jejich vyřízení;
 • příprava a tvorba rozhodnutí a jejich odůvodnění ve správním řízení ve věcech poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.;
 • spolupráce s ostatními útvary ministerstva při vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.; 
 • příprava podkladů pro komisi pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutí ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.;
 • administrativní zajišťování činností komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutí ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.;
 • provádění lektorské činnosti pro potřeby Ministerstva financí; 
 • příprava podkladů pro zpracovávání vnitřních předpisů v oblasti poskytování informací veřejnosti;
 • zpracovávání výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.;
 • poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - telefonicky, elektronickou poštou, písemně, osobně; 
 • evidování podaných žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., elektronicky, písemně;
 • evidování rozkladů podaných proti rozhodnutí ministerstva o odmítnutí žádosti o informace;
 • vedení pokladní knihy, vystavování faktur a příjmových dokladů - příjmy ze zákona č. 106/1999 Sb.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna,
 • 6 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 2 dny v měsíci,
 • příspěvek z FKSP ve výši až 10 000 Kč/rok,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Mgr. Kateřina Horynová, +420 257 042 205, Katerina.Horynova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Mgr. Pavel Polanský, +420 257 043 226, Pavel.Polansky@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější