Novinky

Prošetřovatel MF a oznámení porušení práva EU

odbor 48 - Kancelář státního tajemníka
odbor 48 - Kancelář státního tajemníka

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Státní správa
 • Služby veřejnosti
 • Prošetřovatel pro oznámení protiprávního jednání
 • Oznámení
 • Státní služba
Aktualizováno 28. 1. 2022
 • Aktualizace - změna prošetřovatele MF
 • Aktualizace - změna prošetřovatele MF
 • Aktualizace - změna prošetřovatele MF
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu v části Oznámení - první odrážka

Prošetřovatel MF pro oznámení protiprávního jednání a Oznámení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Prošetřovatel MF pro oznámení protiprávního jednání

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády“), byla na Ministerstvu financí ustanovena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání.

Funkci prošetřovatele podle § 2 odst. 1 nařízení vlády zastávají:

 • Mgr. Bc. Iva Jirmanová
 • JUDr. Lenka Hubková

Určení prošetřovatelé přijímají podle § 3 odst. 1 nařízení vlády oznámení a prošetřují v nich obsažená podezření, týkají-li se:

 • představeného,
 • státního zaměstnance,
 • jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených ve služebním úřadu, v němž je určen prošetřovatelem,
 • vedoucího bezprostředně podřízeného služebního úřadu nebo
 • prošetřovatele v bezprostředně podřízeném služebním úřadu.

Oznámení je možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@mfcr.cz.

Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla dále zřízena schránka umístěná v budově B Ministerstva financí na adrese Letenská 15, 118 01 Praha 1.

Oznámení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Oznámení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, přijímají a vyřizují na Ministerstvu financí příslušné osoby. Oprávnění příslušné osoby vykonávají osoby pověřené funkcí prošetřovatele – viz výše. Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti.

Oznámení lze učinit:

 • v listinné podobě zasláním na adresu sídla Ministerstva financí s označením, že oznámení je určeno „NEOTVÍRAT - Pouze k rukám příslušné osoby“,
 • elektronicky do zřízené schránky pro elektronickou poštu na adresu prosetrovatel@mfcr.cz,
 • ústně před příslušnou osobou, která o takovém oznámení vyhotoví protokol,
 • ústně prostřednictvím telefonního rozhovoru s příslušnou osobou se zvukovým záznamem, pokud oznamovatel nevysloví s jeho pořízením nesouhlas, nebo
 • prostřednictvím externího oznamovacího systému: https://oznamovatel.justice.cz/.

Číslo tel. linky: + 420 257 042 913 nebo + 420 257 042 154.

Telefonní linka je v provozu v pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:00 a v pátek od 9:00 do 13:00.

Doporučované

Nejčtenější