Novinky

Realizované transakce pro rok 2023

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Sekundární trh
  • Primární dealer
  • Systém MTS
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 24. 3. 2023

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů a Dohodou o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery a dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům a dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celková jmenovitá hodnota transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů a dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky, mohou primární dealeři a dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera nebo dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer nebo dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.

Reverzní repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

 

Realizované transakce se státními dluhopisy na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy
           

Aktualizováno: 24.03.2023

 

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
           

Aktualizováno: 24.03.2023

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání Prodaný dluhopis Odkoupený dluhopis
Název emise Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Název emise Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena
20.01.2023 ČR, 2,75 %, 29 100 000 000 90,600 ČR, 0,45 %, 23 100 000 000 95,600
20.01.2023 ČR, 1,75 %, 32 2 514 000 000 80,660 ČR, 0,45 %, 23 2 514 000 000 95,600
20.01.2023 ČR, 3,50 %, 35 300 000 000 92,750 ČR, 0,45 %, 23 300 000 000 95,600
20.01.2023 ČR, 1,95 %, 37 106 090 000 74,700 ČR, 0,45 %, 23 106 090 000 95,600
23.01.2023 ČR, 2,75 %, 29 300 000 000 91,000 ČR, 0,45 %, 23 300 000 000 95,685
23.01.2023 ČR, 1,75 %, 32 400 000 000 81,300 ČR, 0,45 %, 23 400 000 000 95,685
23.01.2023 ČR, 3,50 %, 35 200 000 000 93,150 ČR, 0,45 %, 23 200 000 000 95,685
23.01.2023 ČR, 1,50 %, 40 950 000 000 65,779 ČR, 0,45 %, 23 950 000 000 95,685
07.02.2023 ČR, 2,40 %, 25 2 100 960 000 93,000 ČR, 0,45 %, 23 2 100 960 000 95,930
07.02.2023 ČR, 2,75 %, 29 395 570 000 90,250 ČR, 0,45 %, 23 395 570 000 95,930
08.02.2023 ČR, 0,25 %, 27 381 180 000 83,710 ČR, 0,45 %, 23 381 180 000 95,950
15.02.2023 ČR, 0,05 %, 29 451 420 000 73,700 ČR, 0,45 %, 23 451 420 000 96,110
15.02.2023 ČR, VAR %, 31 3 522 580 000 100,020 ČR, 0,45 %, 23 3 522 580 000 96,110
06.03.2023 ČR, 5,50 %, 28 500 000 000 101,660 ČR, 0,45 %, 23 500 000 000 96,190
07.03.2023 ČR, 5,50 %, 28 305 000 000 101,600 ČR, 0,45 %, 23 305 000 000 96,295
08.03.2023 ČR, 5,50 %, 28 2 645 000 000 101,800 ČR, 0,45 %, 23 2 645 000 000 96,355
14.03.2023 ČR, 5,50 %, 28 1 200 920 000 102,450 ČR, 0,45 %, 23 1 200 920 000 96,510
14.03.2023 ČR, 5,00 %, 30 3 525 000 000 100,600 ČR, 0,45 %, 23 3 525 000 000 96,510
16.03.2023 ČR, 5,00 %, 30 3 371 000 000 102,000 ČR, 0,45 %, 23 3 371 000 000 96,800
17.03.2023 ČR, 5,00 %, 30 4 230 090 000 102,020 ČR, 0,45 %, 23 4 230 090 000 96,990
21.03.2023 ČR, 1,75 %, 32 783 120 000 79,500 ČR, 0,45 %, 23 783 120 000 97,290
21.03.2023 ČR, 3,50 %, 35 1 183 550 000 90,750 ČR, 0,45 %, 23 1 183 550 000 97,290
27.03.2023 ČR, 1,95 %, 37 1 325 000 000 72,950 ČR, 0,45 %, 23 1 325 000 000 97,235
28.03.2023 ČR, 0,05 %, 29 1 000 000 000 74,300 ČR, 0,45 %, 23 1 000 000 000 97,465
28.03.2023 ČR, 1,95 %, 37 1 000 000 000 73,260 ČR, 0,45 %, 23 1 000 000 000 97,465

Aktualizováno: 24.03.2023

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč)
ZÁPŮJČNÍ FACILITA - repo operace
         

Aktualizováno: 24.03.2023

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč)
ZÁPŮJČNÍ FACILITA - zápůjčky cenných papírů
15.03.2023 15.06.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 2 500 000 000
15.03.2023 15.06.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 500 000 000
15.03.2023 29.03.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 100 000 000
16.03.2023 16.06.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 500 000 000
20.03.2023 17.04.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 100 000 000
20.03.2023 20.06.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 1 000 000 000
24.03.2023 24.04.2023 ČR, 1,95 %, 37 CZ0001006316 230 000 000

Aktualizováno: 24.03.2023

Doporučované

Nejčtenější