Novinky

Veřejný sektor

Seznam institucionálních jednotek zařazených dle nařízení EP a Rady (EU) č. 549/2013 do sektoru vládních institucí a mezi jednotky kontrolované tímto sektorem (veřejné korporace) – viz informace evidované v registru ekonomických subjektů spravovaném ČSÚ dle zákona č. 89/1995 Sb.

ilustrace

Sektor vládních institucí

Seznam vládních institucí zařazených do sektoru S.13 dle metodiky ESA, v členění podle jeho subsektorů (tj. S.1311 Ústřední vládní instituce, S.1313 Místní vládní instituce a S.1314 Fondy sociálního zabezpečení).

Veřejné společnosti

Seznam nefinančních podniků zařazených podle metodiky ESA do subsektoru S.11001 Veřejné nefinanční podniky a seznam veřejných finančních institucí (vč. centrální banky).