Novinky

Materiály na jednání vlády dne 31. srpna 2022

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraniční sektor
  • Finanční instituce

Bod č. 15: Jmenování zástupce ČR ve vybraných mezinárodních finančních institucích

Materiál je předkládán v návaznosti na změny ve vedení České národní banky (ČNB). Jde o jmenování nového  guvernéra ČNB, který by měl z titulu této své funkce zastávat rovněž pozice guvernéra v Mezinárodním měnovém fondu (MMF) a alternáta guvernéra v Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Zároveň bankovní rada ČNB rozhodla o změně na pozici alternáta guvernéra v MMF, kdy Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA, nahradí Ing. Marka Moru, M.E.

Jmenování guvernérů a alternátů v obou jmenovaných institucích je v pravomoci vlády.

Doporučované

Nejčtenější