CZ EN

Mezinárodní spolupráce v oblasti daní

Mezinárodní výměna informací v daňové oblasti: Multilaterální Úmluva o vzájemné správní pomoci a přehled bilaterálních Dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Mezinárodní pomoc při vymáhání daňových pohledávek.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář