CZ EN

Finanční kontrola

Informace, metodické materiály a stanoviska Ministerstva financí pro oblast finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář