CZ EN

Výsledky cenové kontroly

Výsledky činnosti cenových kontrolních orgánů

Níže jsou zveřejněny přehledy o kontrolní činnosti v oblasti cenových předpisů, kterou vykonaly cenové kontrolní orgány za daný rok, které Ministerstvo financí předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (podle § 14 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů).

Dále jsou zveřejněny přehledy o provedených pravomocných cenových kontrolách za daný rok, které byly uveřejněny v Cenovém věstníku MF.

Pro sběr údajů pro Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů a pro údaje o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty za daný rok k uveřejnění v Cenovém věstníku MF je zveřejněn formulář pro cenové kontrolní orgány pro sběr údajů o činnosti.

 

Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů pro PSP ČR

 

Přehled o provedených cenových kontrolách – Cenový věstník MF

Rok 2022 - Přehled o provedených cenových kontrolách v roce 2022, které nabyly právní moci byly uveřejněny v Cenovém věstníku MF 4/2023
Data o provedených cenových kontrolách, které byly uveřejněny v Cenovém věstníku MF 4/2023, jsou ke stažení ve formátu .xls: Cenové kontroly 2022 (data z CV 4/2023) (.XLSX, 205 kB).

Rok 2021 - Přehled o provedených cenových kontrolách v roce 2021, které nabyly právní moci byly uveřejněny v Cenovém věstníku MF 6/2022. Data o provedených cenových kontrolách, které byly uveřejněny v Cenovém věstníku MF 6/2022, jsou ke stažení ve formátu .xls: Cenové kontroly 2021 (data z CV 6/2022) (.XLS, 402 kB)

Rok 2020 - Přehled o provedených cenových kontrolách v roce 2020, které nabyly právní moci byly uveřejněny v Cenovém věstníku 7/2021.

 

Formuláře

Formulář pro sběr údajů o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2023

Cenové kontroly – 2023 (.XLSX, 934 kB)

Údaje o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2023.

Tabulka je určena pro sběr údajů pro Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2023 a pro údaje o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty za rok 2023 k uveřejnění v Cenovém věstníku MF

Tyto údaje Ministerstvo financí využívá jako podklad pro:

  • vypracování Přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za daný rok, který se předkládá PSP ČR – dle § 14 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • uveřejnění v Cenovém věstníku MF – dle § 17a odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o provedených cenových kontrolách Ministerstvo financí sbírá 1x ročně a zpracované údaje se využívají pouze pro výše uvedené zákonné účely. Tabulka je zde uveřejněna pro případné průběžné vyplňování cenovými kontrolními orgány.  

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář