CZ EN

ARES

Provoz informačního systému ARES

Vážení uživatelé,

právě jsme zveřejnili novou verzi technické dokumentace - Katalog veřejných služeb pro vývojáře, ke stažení zde: 

Ještě jednou děkujeme za vaše podněty k pilotnímu provozu nového informačního systému ARES, dostupného na adrese: https://ares.gov.cz.

Souběžný provoz původního a modernizovaného informačního systému ARES je do 1. 1. 2024.

V případě dotazů se prosím obracejte na email: aresmfcr@mfcr.cz.

Tým ARES

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).

Všechny informace zpřístupněné systémem ARES mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jako průkazný podklad pro soudní řízení ani nemůže být požadována náhrada škody, která by vznikla jejich využitím.

Podmínky provozu ARES

Účelem www aplikace ARES Ministerstva financí je souhrnně zpřístupnit údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech. ARES přehledně zpřístupňuje údaje, přebírané ze zdrojových registrů do databáze ARES a současně umožňuje přímé přepnutí do www aplikací orgánů veřejné správy, které příslušné informační systémy provozují, pokud tyto aplikace již existují.

Všechny údaje, které ARES zpřístupňuje, mají pouze informativní charakter a nemají charakter úřední listiny. Jejich výpis (prostřednictvím ARES) proto nemůže být použit jako průkazní materiál pro úřední jednání.

Vzhledem k charakteru aplikace ARES nenese Ministerstvo financí odpovědnost za aktuálnost a úplnost údajů z databáze ARES ani za nepřetržitý provoz www aplikací pro zpřístupnění údajů z informačních systémů zdrojových registrů ani za korektnost a aktuálnost jimi zpřístupňovaných informací. Ministerstvo financí neodpovídá za případné škody způsobené použitím údajů získaných prostřednictvím aplikace ARES.

Účelem provozování aplikace je poskytnout rychlé a obecně dostupné informace o jednotlivých subjektech. K tomuto účelu není pro běžného uživatele přístup k aplikaci ARES omezen. S ohledem na charakter provozu ARES a jeho zabezpečení si Ministerstvo financí vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup k www aplikaci ARES uživatelům, kteří denně odešlou k vyřízení více než 10.000 dotazů v době od 8:00 hod. do 18:00 hod. nebo více než 50.000 dotazů v době od 18:00 hod. do 8:00 hod. rána následujícího dne, nebo se snaží o porušení bezpečnostní ochrany www serveru Ministerstva financí.

Obnovení přístupu k údajům aplikace ARES po jeho případném zákazu bude řešeno zásadně na základě dostatečných písemných záruk, které uživatel dohodne s Ministerstvem financí.

Popis ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů - (Access to Registers of Economic Subjects) - ARES je IS, který zpřístupňuje veřejné údaje o ekonomických subjektech z informačních systémů (zdrojů) veřejné správy. ARES obsahuje údaje ze základních (majoritních) zdrojů, které jsou formou odkazů doplněny údaji z minoritních zdrojů. Při zpracování se používají též kontrolní zdroje.

Popis zdrojů a aplikací:

I. majoritní zdroje

 • Veřejný rejstřík (VR), vedený rejstříkovými soudy
 • Živnostenský rejstřík (RŽP), vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
 • Registr ekonomických subjektů (RES), vedený Českým statistickým úřadem
 • Registr církví a náboženských společností (RCNS), vedený Ministerstvem kultury ČR
 • Evidence zemědělského podnikatele (EZP), která je vedena Ministerstvem zemědělství ČR
 • Seznam politických stran a hnutí (PSH), vedený Ministerstvem vnitra ČR
 • Rejstřík škol a školských zařízení (RŠ), vedený Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR

II. další zdroje

 • Registr plátců daně z přidané hodnoty (DPH, SkDPH), vedený Finanční správou
 • Registr plátců spotřební daně (SD), vedený Celní správou ČR
 • Účelový registr organizací systému ARIS (RARIS), vedený Ministerstvem financí ČR
 • Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR), která je vedena Generálním finančním ředitelstvím,
 • Centrální evidence úpadců (CEU), která je vedena Ministerstvem spravedlnosti ČR
 • Insolvenční rejstřík (IR), který je veden Ministerstvem spravedlnosti ČR.

III. kontrolní zdroj

 • Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), vedený Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním

Všechny informace zpřístupněné systémem ARES mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jako průkazný podklad pro soudní řízení ani nemůže být požadována náhrada škody, která by vznikla jejich využitím

Ministerstvo financí nenese odpovědnost za způsob použití a interpretaci údajů z databáze ARES v jiných portálech a systémech, které zpřístupňují údaje o ekonomických subjektech s odkazem na zdroj údajů z ARES.

Pokud je subjekt členem skupiny registrované podle §5a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je třeba údaje dohledat přímo v Registru plátců DPH podle jí přiděleného daňového identifikačního čísla (DIČ), protože skupina registrovaná podle uvedeného paragrafu není ekonomickým subjektem, nemá samostatnou právní subjektivitu a nemůže být proto ani samostatně uvedena v ARES. Skupina se považuje pouze za samostatnou osobu povinnou k dani z přidané hodnoty.

Úřady registrace

I. Rejstříkové soudy

Obchodní rejstřík vede krajský soud pro podnikatele, kteří mají své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu. Nemají-li své sídlo, je příslušný soud podle místa podnikání; nemá-li podnikatel ani místo podnikání, je k vedení obchodního rejstříku příslušný soud podle místa bydliště podnikatele.

Obchodní rejstřík pro zahraniční osobu (§ 21 odst. 2 obch. zák.) vede soud, v jehož obvodu je umístěn její podnik nebo jeho organizační složka (§ 21 odst. 3 obch. zák.).

Připomínky k obsahu zápisů v obchodním rejstříku je nutno směřovat vždy příslušnému soudu.

Upozornění: Připomínky doručené prostřednictvím služby e-mailu soud ověří a případné chyby v databázi opraví. Soud nebude na takto doručené připomínky písemně odpovídat a nebude je považovat jako podnět pro zahájení soudního řízení (§ 32 obchodního zákona).

Rejstříkové soudy
Krajský soud, e-mail Poznámka
Městský soud v Praze pro oblast hlavního města Praha a dále pro okresy: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník
OR@msoud.pha.justice.cz
Krajský soud v Českých Budějovicích pro okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor
rejstrik@ksoud.cbu.justice.cz
Krajský soud v Plzni pro okresy: Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov
spravce@ksoud.plz.justice.cz
Krajský soud v Ústí nad Labem pro okresy: Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem
posta@ksoud.unl.justice.cz
Krajský soud v Hradci Králové pro okresy: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov a Ústí nad Orlicí
rejstrik@ksoud.hrk.justice.cz
Krajský soud v Brně pro okresy: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou
posta@ksoud.brn.justice.cz
Krajský soud v Ostravě pro okresy: Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, Šumperk a Vsetín
ksostrava@ksoud.ova.justice.cz

II. Český statistický úřad

Připomínky k údajům ze statistického Registru ekonomických subjektů (RES) zasílejte laskavě na e-mail adresu: res-web@gw.czso.cz.

III. Živnostenské úřady

IV. Finanční úřady

Kontakty - ARES

Připomínky, náměty i dotazy můžete zaslat na e-mail adresu ares@mfcr.cz. Pokud budou technicky realizovatelné, budou využity při návrhu dalších etap rozvoje.

 • Projekt „Integrace ARES se systémem ZR“ registrační číslo CZ.1.06/1.1.00/07.06406 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

  Obrazek - Projekt „Integrace ARES se systémem ZR“ registrační číslo CZ.1.06/1.1.00/07.06406 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím IOP

  Cílem integrace bylo zajistit napojení informačního systému ARES na systém základních registrů a umožnit využití jednotných a referenčních údajů poskytovaných systémem základních registrů pro zkvalitnění údajů zpracovávaných v systému ARES. Zkvalitnění datové základny ARES přineslo vyšší kvalitu poskytovaných služeb uživatelům z řad veřejné správy, firmám a institucím. Kromě zvýšení kvality informací poskytovaných prostřednictvím ARES odběratelům dat byla cílem integrace podpora tvorby datové základny ROS a komunikace základních a dalších registrů veřejné správy navzájem a s dalšími relevantními systémy veřejné správy.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.