CZ EN

Rozpočtové rámce - Statistické informace

Fiskální údaje a další informace požadované zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (resp. směrnicí Rady č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář