CZ EN

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) pro daně a pojištění je jedním ze stálých expertních orgánů RHSD, která vznikla v roce 1990 jako tripartitní orgán a institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli k projednání předpisů a dokumentů s vysokým potenciálem ovlivnit podnikání a zaměstnanost. Podrobnosti o její činnosti lze nalézt na na internetových stránkách Úřadu vlády ČR.

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti RHSD, které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR. Pracovní tým projednává materiály předložené plenární schůzi RHSD a připravuje odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD.

Vedoucím Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD) pro daně a pojištění se stal ke dni 10. 9. 2018 JUDr. Ing. Stanislav Kouba Ph.D., vrchní ředitel sekce Daně a cla.

Členy pracovního týmu jsou experti na daňové otázky a otázky pojištění reprezentující odborové a zaměstnavatelské svazy.

 • JMÉNO INSTITUCE FUNKCE
  JUDr. Ing. Stanislav Kouba, Ph.D.
  vedoucí (zástupce MF)
  MF vrchní ředitel sekce Daně a cla
  Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička
  člen (zástupce MF) 
  MF  zástupce vrchního ředitele sekce Daně a cla a ředitel odboru Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy
  Ing. Jan Ronovský
  člen (zástupce GFŘ)
  GFŘ ředitel Sekce řízení úřadu a zástupce generálního ředitele
  plk. Mgr. David Chovanec
  člen (zástupce GŘC)
  GŘC první zástupce generálního ředitele
  Ing. Tomáš Machanec, MBA
  člen (zástupce MPSV)
  MPSV ředitel odboru sociálního pojištění
  Ing. Jiří Šatava, M.A.
  host (zástupce MPSV)
  MPSV   vedoucí oddělení strategií a analýz trhu práce
  Ing. Helena Rögnerová
  člen (zástupce MzD)
  MZd ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním
  Ing. Marek Cvrček
  člen (zástupce VZP ČR)
  VZP ČR ekonomický náměstek ředitele
  Ing. Petra Pospíšilová
  člen (zástupce KDP)
  KDP ČR prezidentka
  RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
  člen (zástupce HK ČR)
  HK ČR ředitel Odboru legislativy, práva a analýz
  Sekretariát RHSD ČR
  Mgr. David Kadečka
  RHSD ČR výkonný sekretář
  Ing. Jaromír Schubert
  člen (zástupce USS ČR)
  USS ČR prezident
  Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, MSc.
  člen (zástupce KZPS ČR)
  UZS ČR prezident
  Jan Wiesner
  člen (zástupce KZPS ČR)
  KZPS ČR prezident
  Ing. Miroslav Jára
  člen (zástupce KZPS ČR)
  SPŽ ČR  
  Mgr. Petr Prchal
  člen (zástupce KZPS ČR)
  SČMVD právník odboru poradenských služeb
  Bc. Vít Jásek
  host (zástupce KZPS ČR)
  UZS ČR výkonný ředitel
  Ing. Milan Šubrt
  host (zástupce KZPS ČR)
  ZSDNP  
  Dr. Jan Zikeš
  host (zástupce KZPS ČR)
  KZPS ČR vedoucí tajemník
  Ing. Naděžda Pikierská, CSc.
  člen (zástupce ASO ČR)
  OSPZV – ASO ČR členka předsednictva
  Ing. Jana Říská
  člen (zástupce ASO ČR)
  ÚzP pro Prahu 9 místopředsedkyně ÚO OSZFO Praha
  Ing. Marcela Kleinová
  člen (zástupce ČMKOS)
  UZO ekonomka
  Eva Hejnyšová
  člen (zástupce ČMKOS)
  OS DLV v ČR hospodářka
  Bc. Jindřiška Plesníková
  člen (zástupce ČMKOS)
  OS KOVO specialistka na daně
  JUDr. Vít Samek
  člen (zástupce ČMKOS)
  ČMKOS místopředseda
  Ing. Martin Fassman
  člen (zástupce ČMKOS)
  ČMKOS hlavní ekonom
  Ing. Jiří Nekovář
  člen (zástupce SP ČR)
  SP ČR předseda Expertního týmu pro daně a pojištění
  Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D, MBA
  člen (zástupce SP ČR)
  SP ČR ředitel Sekce hospodářské politiky
   Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
  člen (zástupce SP ČR)
  SP ČR  ekonom-analytik, manažer pro daně 
  Mgr. Lucie Reitingerová
  člen (zástupce SOCR ČR)
  SOCR ČR  

Pracovní tým Daně a pojištění se schází dle potřeby a svolává jej vedoucí pracovního týmu.

Přehled jednání:

9.6.2014

9.9.2014

26.11.2014

9.3.2015

19.9.2016

5.1.2017

27.6.2019 

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.