Novinky

Otevřená data jako nástroj: Aplikace principu 3E ve finančním řízení a kontrole

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Aplikace principu 3E
  • SMART Governance
  • Vnitřní finanční kontrola
  • Otevřená data MF

Prezentace představuje aplikaci principů 3E ve finančním řízení a kontrole pomocí otevřených dat.

Prezentace nejprve shrnuje Otevřená data a jejich využití pro různé skupiny obyvatel (manažery, auditory, novináře, občany, studenty a výzkumné pracovníky) se zaměřením na finanční řízení a kontrolu. V druhé části je na příkladu veřejných zakázek ilustrativně znázorněna aplikace principu 3E (účelnosti, účinnosti, hospodárnosti). Prezentace shrnuje typová auditní zjištění, které indikují porušení těchto principů. Auditní postup je znázorněn procesem výběru vzorku a procesem od faktury zpět k záměru. Závěrem jsou aplikovány principy 3E; ty jsou v auditním postupu sledovány naopak od záměru k fakturaci.

Téma bylo prezentované mimo jiné na workshopu pro veřejnou správu organizovaném Českým institutem interních auditorů 23.-24.4.2015 v Brně.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější