Novinky

1998

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 1998.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Sdělení Ministerstva financí ČR ke spotřebitelským soutěžím

Text navrhované novely začátkem prosince 1998 projednali poslanci PS PČR a v současné době je před projednáním členy Senátu. Z tohoto důvodu se proto nejedná o definitivní podobu novely zákona o daních z příjmů, ale jde jen o návrh.

Vydáno

V souvislosti s dotazy na novelu zákona o daních z příjmů uvádíme:

Ministerstvo financí upozorňuje, že vyšla tiskem Sbírka zákonů ČR, částka 53, kde je publikován zákon ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 1998.