Novinky

1999

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 1999.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Poznatky z projektu ACE PHARE

  1. K projektu PHARE Bariéry integrace z pohledu ochrany hospodářské soutěže
  2. Přidělování licencí soutěžním způsobem
  3. Užitečná regulace - označování zboží cenou
  4. Příliš mnoho regulace v označování zboží cenou ?

Mgr. Eva Bočinská

(Tisková zpráva z 18.1.1999)

Vydáno

Národní fond zřízen k 31. 12. 1998

V souladu s dohodou podepsanou dne 12.října 1998 mezi ministrem financí Mgr. Ivo Svobodou za vládu České republiky a Hans Van Den Broekem, členem Evropské komise za Evropské společenství, formou Memoranda o ustavení Národního fondu je od 31.12.1998 zřízen na Ministerstvu financí České republiky Národní fond jako centrální místo státní správy pro převod prostředků z Evropské unie určených pro Českou republiku k financování programů a projektů v souladu s příslušnými Finančními memorandy.

Finanční prostředky Společenství jsou vedeny na účtech otevřených pro tento účel v České národní bance. S finančními prostředky na těchto účtech se nakládá jako s prostředky na účtech státních finančních aktiv. Čerpání a užití prostředků Národního fondu a jejich kontrola se řídí rozpočtovými pravidly České republiky a příslušnými prováděcími předpisy.

(Tisková zpráva z 5.1.1999)