Novinky

Vláda schválila novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí

Ing. Mgr. Tomáš Weiss
Ing. Mgr. Tomáš Weiss Vedoucí oddělení Komunikace s médii

Vydáno

  • Finanční analytický úřad
  • Legislativní činnost MF
  • Mezinárodní sankce
  • Ministerstvo financí
  • Novela zákona
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Ruská federace

Vláda dnes schválila novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí z dílny Ministerstva financí. Cílem zákona je záměr vlády reagovat na agresi Ruské federace na Ukrajině a intenzívněji tak provádět mezinárodní sankce v České republice. Novela zákona je úzce provázána s tzv. Magnitského zákonem (sankčním zákonem), jehož gestorem je Ministerstvo zahraničních věcí.

Zákon oproti zastaralé normě přináší změny zejména v rozhodovací činnosti Finančního analytického úřadu (dále FAÚ). Ten bude moci efektivněji získávat informace a podklady pro vydávání svých rozhodnutí. Ústředním orgánům státní správy jako je ČNB, policie či zpravodajské služby ukládá zákon povinnost poskytnout FAÚ k případům informace a stanoviska. Nevyhovění této žádosti je sankcionováno pořádkovou pokutou až do 500 000 korun. Zákon umožňuje i rychlejší vložení „plomby“ při zmrazování majetku do veřejných rejstříků. Pro FAÚ bude i snadnější doručovat svá písemná rozhodnutí do zahraničí. Při správě zmrazeného majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, zase norma upřesňuje procesní postupy a také nově zavádí poplatek za jeho správu. Sazba poplatku bude činit 3 % z hodnoty majetky a jeho výsledná výše za kalendářní rok bude součin sazby poplatku a hodnoty spravovaného majetku. Ten může být za určitých okolností i prodán ve veřejné dražbě s tím, že dražebníkem bude zpravidla FAÚ či Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stát může zmrazený majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce, prodat ve veřejném zájmu. 

Zákon teď zamíří do Poslanecké sněmovny.

Doporučované

Nejčtenější