Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2023

Dnes byl v Praze za účasti předsedy vlády ČR Petra Fialy a generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Mathiase Cormanna představen Hospodářský přehled ČR 2023. 

Vydáno

Analytik/Analytička v oblasti odměňování zaměstnanců

Oddělení Platové a hodnocení zajištuje činnosti v oblasti odměňování zaměstanců a státních zaměstnanců, zabezpečuje komplexní agendu mzdového účetnictví a zpracovává návrhy čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci.

Vydáno

Rozpočtář/Rozpočtářka v oddělení Platové a hodnocení

Oddělení Platové a hodnocení zajištuje činnosti v oblasti odměňování zaměstanců a státních zaměstnanců, zabezpečuje komplexní agendu mzdového účetnictví a zpracovává návrhy čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci. 

Vydáno

Asistent/asistentka – odborný referent odboru Auditní orgán (MF)

Odd. Metodicko-právní podpora AO a OP TP  má na starosti audity v rámci Operačního programu Technická pomoc a podílí se na koncepčních a organizačních aktivitách odboru Auditní orgán, jehož součástí je. Hlavním cílem Auditního orgánu je zajištění jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí EU při poskytování finanční podpory z jednotlivých fondů / operačních programů, pro něž odbor vykonává působnost auditního orgánu ve smyslu příslušných právních předpisů. Organizačně je odbor součástí Sekce Finanční řízení a audit zastřešující působnost ministerstva v oblastech cenové politiky, kontroly, CHJ, auditního orgánu, výkaznictví státu a v oblasti analýzy a hlášení nesrovnalostí.

Vydáno

Odborník v platové oblasti

Na tomto místě se budete podílet na tvorbě koncepce platové politiky státu ve vládou regulované sféře. Bude Vás čekat zpracovávání parametrů týkajících se objemu prostředků na platy a počtu zaměstnanců do zákona o státním rozpočtu, tvorba koncepce a zajišťování implementace prostředků Evropské unie a finančních mechanismů (EU/FM) do platové oblasti, zabezpečování koordinace a komunikace problematiky EU/FM týkající se platové a personální oblasti směrem k rozpočtovým kapitolám a garance odbornosti v dalších vybraných oblastech regulace zaměstnanosti ve vládou regulované sféře.

Vydáno

Expert/ka v oblasti FinTech

Na pozici budete provádět analýzu rozvoje finančních inovací v ČR a ve světě, budete tvořit právní předpisy nebo rozbory, tvořit materiály pro ostatní odbory MF i další orgány státní správy. Budete komunikovat s evropskými i českými orgány (např. Evropská komise, ČNB, atd.) a budete se spolupodílet na popularizaci problematiky mezi širokou veřejností.

Aktualizováno

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Aktualizováno

IS o platech

Informační systém pro předkladatele dat - správce kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy

Aktualizováno

Číselník účelových znaků

  • pro sledování poskytnutých transferů a půjčených peněžních prostředků veřejným rozpočtům územní úrovně
  • aktualizace ke dni: 29.3.2023

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 27.3.2023

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 27.3.2023 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 32880 kusů.