Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. října 2022

 • Bod č. 6: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022
 • Bod č. 7: Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2021
 • Pro informaci:
  Bod č. 5:
   Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Změny služeb datových schránek – velkoobjemové datové zprávy
 • Bod č. 6: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rozšíření serverů E980 – aktivace procesorových jader

Aktualizováno

Peněžní plnění nahrazující úrok

Peněžní plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 10.10.2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 10.10.2022 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 33158 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

S odkazem na platná ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následující informace:

 1. Od 1.9.2022 došlo k navýšení platových tarifů o 10 % dle Nařízení vlády 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Žádám Vás tímto o informaci, zda byl ve Vašem úřadu navýšen o rozpočet na platy o patřičný finanční obnos, tj. 10 % platového tarifu?
 2. Pokud nedošlo k navýšení dle dotazu č. 1) o 10 %, pak se dále ptám, o kolik procent byl rozpočet určený na platy navýšen? Jakým způsobem zajistíte v rozpočtu chybějící částku, aby bylo možné zachovat stávající výši kvartálních odměn? V opačném případě by došlo k situaci, kdy zaměstnancům by reálně plat zvýšen nebyl, když to, co dostanou přidáno v tarifní složce platu, by jim bylo odňato např. z kvartálních odměn.
 3. Pokud nedošlo k navýšení dle dotazu č. 1) o 10%, pak se dále ptám, jaké konkrétní kroky Váš úřad provedl proto, aby zajistil navýšení svého rozpočtu na platy, aby zaměstnanci úřadu mohli dostat reálně přidáno.
 4. Kterým zaměstnavatelům (tj. organizačním složky státu, státní fondy atp.), u nichž pracují státní zaměstnanci, kterých se týkalo zvýšení platových tarifů, byl navýšen ze strany ČR rozpočet určený na platy jejich zaměstnanců? Byl jejich rozpočet navýšen o částku představující 10 % platových tarifů? Pokud nikoli, tak prosím uveďte procentuální částku (např. nedošlo k navýšení o 10 % platových tarifů, ale pouze o xy %) o kolik byl rozpočet na platy navýšen a odůvodnění (informaci) jak zaměstnavatelé budou moci vyplácet platy ve stávající výši navýšené o 10 % tarifní složky, při adekvátně zvýšeném rozpočtu na platy.