Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 6/2022

Červnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění aktuálního počtu zapsaných osob do rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách dle § 16 a násl. ZHH s uvedením, kolik osob bylo zapsáno na vlastní žádost dle § 16b ZHH a kolik osob bylo zapsáno z úřední povinnosti dle § 16a ZHH.

U osob zapsaných z úřední povinnosti žádáme dále o uvedení počtů osob zapsaných z jednotlivých důvodů uvedených v § 16a odst. 1 písm. a) až e) ZHH, tedy kolik osob bylo zapsáno na základě pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, kolik pro zjištění úpadku atd.“

Vydáno

Vyhláška č. 160/2022 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Aktualizováno

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Vydáno

Loňské prominutí DPH z elektřiny a plynu bylo nezákonné

Po provedeném přezkumném řízení bylo ministrem financí zrušeno rozhodnutí o prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu v listopadu a prosinci 2021. Rozhodnutí bylo shledáno nezákonným pro rozpor s daňovým řádem i s právem EU. Loňské prominutí daně stálo veřejné rozpočty zhruba 5,4 mld. Kč.

Vydáno

Cenový věstník 14/2022

  • Výměr MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022