CZ EN

Motivový obrázek

Registrace subjektů do přechodného rejstříku CBAM

Tisková zpráva Celní správy

Evropská unie zavedla na dovážené suroviny a výrobky ze třetích zemí, jejichž výroba je spojena se zvýšenou emisí skleníkových plynů, mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, známý podle své anglické zkratky pod pojmem CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). 

Zavedení CBAM je rozděleno do dvou fází. V první, přechodné, fázi je dovozcům dle příslušného nařízení EU stanovena od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025 oznamovací povinnost. Čtvrtletně podávají Evropské komisi zprávy o emisích obsažených v dováženém zboží. První zpráva za poslední čtvrtletí letošního roku musí být předložena do 31. 1. 2024. 

Za účelem předkládání čtvrtletních zpráv byl vytvořen CBAM Trader Portal. Přístup do portálu je umožněn pouze dovozcům nebo nepřímým celním zástupcům, kteří jsou zaregistrováni v systému UUM&DS (systém jednotné správy uživatelů a digitálních podpisů v EU), aby bylo při jejich přihlášení zajištěno ověření totožnosti. Vzhledem k tomu, že registrace v systému UUM&DS provádí Celní správa ČR, je nutné si o přístup do CBAM Trader Portal zažádat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách Celní správy ČR v záložce Formuláře online, v části Formuláře celního řízení, pod odkazem Žádost o udělení přístupu do evropského portálu obchodníka

Druhá fáze implementace představující plné fungování mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích se uplatní od 1. 1. 2026. 

Kompetentním orgánem v ČR byla stanovena Celní správa ČR společně s Ministerstvem životního prostředí. Celní správa ČR bude pověřená udělováním přístupu do rejstříku CBAM, který zřídila Evropská komise, přijímáním žádostí o povolení deklarantů CBAM a dohlížením nad plněním povinností při dovozu zboží. Ministerstvo životního prostředí bude provádět kontrolu prohlášení CBAM vzhledem ke vloženým emisím a počtu certifikátů CBAM, které mají být vyřazeny. Informace budou postupně zveřejňovány na stránkách Celní správy ČR, Ministerstva životního prostřední ČR a Ministerstva financí ČR. 

Registrace subjektů do přechodného rejstříku CBAM

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.