CZ EN

MP/01/2024 – Daňový řád – Vratitelný přeplatek na místním poplatku nižší než 200 Kč

Dotaz:

Může správce poplatku vrátit vratitelný přeplatek na místním poplatku, který je nižší než 200 Kč?

Odpověď: 

Vratitelný přeplatek se vrací na žádost poplatkového subjektu (poplatníka nebo plátce poplatku). Podle § 155 odst. 2 daňového řádu správce poplatku žádosti o vrácení vratitelného přeplatku vyhoví pouze tehdy, pokud vratitelný přeplatek dosahuje v době podání žádosti částky nejméně 200 Kč. V opačném případě správce poplatku žádosti vyhoví, pokud vratitelný přeplatek této částky dosáhne do 60 dnů ode dne podání žádosti. Ustanovení § 155 odst. 4 daňového řádu dále stanoví, že vratitelný přeplatek nižší než 200 Kč správce poplatku vrátí jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti. To znamená, že správce poplatku musí v každém jednotlivém případě posoudit, zda výše vratitelného přeplatku je přiměřená k nákladům, které je třeba vynaložit v souvislosti s jeho vrácením.  Správce poplatku bude také před vrácením  vratitelného přeplatku nižšího než 200 Kč přihlížet k dalším skutečnostem, například k tomu, zda existuje předpoklad, že poplatkovému subjektu budou vznikat další poplatkové povinnosti. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.