CZ EN

Finanční zpravodaj číslo 1/2005

 1. Pokyn č. D - 275  - k  uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 43/1996 Sb).
 2. Pokyn č. D - 276  - o  průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro vypočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004
 3. Pokyn č. D - 277  - o  stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004
 4. Pokyn č. D - 279  - o  prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí
 5. Pokyn č. D - 280  - o  prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí
 6. Pokyn č. D - 272  - rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty
 7. Metodický pokyn ve věci žádosti tuzemské pojišťovny o rozšíření pojišťovací nebo zajišťovací činnosti o činnosti související (výhradně pro potřeby státního dozoru)
 8. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
 9. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
 10. Přehled Pokynů řady D k 31.12.2004
 11. Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odst. (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů Rozšířený termínový kalendář výkazů pojišťoven v roce 2005
 12. Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odst. (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů Vzory formulářů ke zprávě o významných obchodních činnostech, uskutečněných v kalendářním roce
 13. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin 2-04U a číselník územních jednotek)

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář