CZ EN

Finanční zpravodaj číslo 11-12/2006

  1. Sdělení k Pokynu č. D - 291 - k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)
  2. Pokyn č. D - 301 - o prominutí penále a úroku z prodlení na dani z převodu nemovitostí
  3. Pokyn č. D - 300 - k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  4. Sdělení o úpravě některých částek stanovených směrnicemi o životním a neživotním pojištění podle inflace (2006/C 194/07)
  5. Zásady spolupráce a hodnocení aktivity primárních dealerů českých státních dluhopisů
  6. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
Obsah ročníku 2006

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář