CZ EN

Finanční zpravodaj číslo 8-9/2007

  1. Pokyn č. D - 313 - sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 7/2003 Sb.m.s.)
  2. Pokyn č. D - 314 - k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb.m.s.)
  3. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění
  4. Sdělení k Pokynu č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“)
  5. Pokyn č. D - 315 - sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
    Obsah ročníku 2007

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář