CZ EN

Finanční zpravodaj číslo 1-2/2009

  1. Pokyn D – 320 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008
  2. Pokyn D – 321 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2008 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
  3. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ze dne 12.1.2009)
  4. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ze dne 16.1.2009)
  5. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
  6. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
  7. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky - tiskové opravy

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář