CZ EN

Finanční zpravodaj číslo 4/2015

  1. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
  2. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 95/2000)
  3. Doplnění Informace Ministerstva fi nancí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář