CZ EN

České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke dni 1. ledna 2015

Dne 19. prosince 2014 byly ve Finančním zpravodaji č. 5/2014 zveřejněny změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až č. 710 použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.

OBSAH - pro rok 2015

Přehled vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky ve Finančních zpravodajích ke dni 1. ledna 2015

Tabulka - Přehled vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky ve Finančních zpravodajích ke dni 1. ledna 2015
ČÚS Název Vydání oznámeno ve Novelizován ve Poznámka
701 Účty a zásady účtování na účtech FZ č. 7/2009, bod 25, str. 92 – 95, s účinností od 1. 1. 2010 FZ č. 9/2011, bod 19, str. 224 – 225, s účinností od 1. 1. 2012; ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, bod 3, str. 50 – 52, s účinností od 1. 1. 2012
FZ č. 8/2012, bod 37, str. 183, s účinností od 1. 1. 2013;
FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 1, str. 2, s účinností od 1. 1. 2014
702 Otevírání a uzavírání účetních knih FZ č. 7/2009, bod 25, str. 95 – 96, Příloha - Převodový můstek, str. 97 – 117, s účinností od 1. 1. 2010 FZ č. 8/2010, bod 35, předvětí písm. c), str. 340, s účinností od 31. 12. 2010 Příloha - vzor převodového můstku
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 96., str. 178, s účinností od 1. 1. 2015
703 Transfery FZ č. 8/2010, bod 35, str. 341 – 345, s účinností od 1. 1. 2011 FZ č. 9/2011, bod 20, str. 226 – 227, s účinností od 1. 1. 2012 původně vydán ve FZ č. 7/2009, s účinností od 1. 1. 2010 a byl zrušen FZ č. 8/2010;
ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, bod 3, str. 53 – 58, s účinností od 1. 1. 2012
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 97., str. 179 – 181, s účinností od 1. 1. 2015
704 Fondy účetní jednotky FZ č. 7/2009, bod 25, str. 122 – 125, s účinností od 1. 1. 2010 FZ č. 8/2012, bod 35, str. 181, s účinností od 1. 1. 2013;  
FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 2, str. 3, s účinností od 1. 1. 2014
705 Rezervy FZ č. 8/2010, bod 35, str. 346 – 347, s účinností od 1. 1. 2011 FZ č. 1/2014 ze dne 31.12.2013, bod 3, str. 4, s účinností od 1. 1. 2014  
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 98., str. 182, s účinností od 1. 1. 2015
706 Opravné položky a vyřazení pohledávek FZ č. 8/2010, bod 35, str. 348 – 350, s účinností od 1. 1. 2011 FZ č. 9/2011, bod 18, str. 222 – 223, s účinností od 1. 1. 2012; ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, s účinností od 1. 1. 2012
FZ č. 8/2012, bod 30, str. 158, s účinností od 1. 1. 2013;
FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 4, str. 5 – 6, s účinností od 1. 1. 2014
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 99., str. 183, s účinností od 1. 1. 2015
707 Zásoby FZ č. 8/2010, bod 35, str. 351 – 354, s účinností od 1. 1. 2011 FZ č. 9/2011, bod 21, str. 228 – 229, s účinností od 1. 1. 2012; ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, s účinností od 1. 1. 2012
FZ č. 8/2012, bod 31, str. 159, s účinností od 1. 1. 2013;
FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 5, str. 7, s účinností od 1. 1. 2014
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 100., str. 184, s účinností od 1. 1. 2015
708 Odpisování dlouhodobého majetku FZ č. 3/2011, bod 9, str. 66 – 92, s účinností od 31. 12. 2011 FZ č. 5/2011, bod 12, str. 124 – 143, s účinností od 31. 12. 2011;  
FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 6, str. 8, s účinností od 1. 1. 2014
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 101., str. 185, s účinností od 1. 1. 2015
709 Vlastní zdroje FZ č. 6/2012, bod 25, str. 124 – 131, s účinností od 1. 1. 2013 FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 7, str. 9 – 10, s účinností od 1. 1. 2014  
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 102., str. 186, s účinností od 1. 1. 2015
710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek FZ č. 6/2012, bod 26, str. 132 – 140, s účinností od 1. 1. 2013 FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 8,  
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 103., str. 187, s účinností od 1. 1. 2015

Přehled úprav znění Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky ke dni 1. ledna 2015

TABULKA - PŘEHLED ÚPRAV ZNĚNÍ ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ (ČÚS) PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY KE DNI 1. LEDNA 2015
Číslo ČÚS Název Účinnost k datu Typ úpravy k 1. 1. 2015
501 až 522 Sdělení o zrušení Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až 522 1.1.2010 Bez úprav
Předvětí k 703 až 707   1.1.2011 Bez úprav
701 Účty a zásady účtování na účtech 1.1.2014 Bez úprav
702 Otevírání a uzavírání účetních knih 1.1.2015 Úpravy textu
Příloha k 702 Vzor převodového můstku k 1. lednu 2010 1.1.2010 Bez úprav
703 Transfery 1.1.2015 Úpravy textu
704 Fondy účetní jednotky 1.1.2014 Bez úprav
705 Rezervy 1.1.2015 Úpravy textu
706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1.1.2015 Úpravy textu
707 Zásoby 1.1.2015 Úpravy textu
708 Odpisování dlouhodobého majetku 1.1.2015 Úpravy textu
709 Vlastní zdroje 1.1.2015 Úpravy textu
710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1.1.2015 Úpravy textu

Bodová znění úprav Českých účetních standardů č. 702 až 710, která použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015

Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709 a 710, které byly dne 19. prosince 2014 zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, jsou připraveny zejména v souvislosti se změnami ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Český účetní standard č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 703 - Transfery - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 705 - Rezervy - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, ke stažení ve formátu WORD.

 

Úplná znění novelizovaných Českých účetních standardů č. 702 až 710 s vyznačením změn, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015 – úplná znění s vyznačením změn

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Český účetní standard č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 703 - Transfery - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 705 - Rezervy - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.

 

Úplná znění všech Českých účetních č. 701 až 710 bez vyznačení změn, která použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015 – úplná znění bez vyznačení změn

OBSAH v souboru ZIP ke stažení:

 • Český účetní standard č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - úplné znění bez vyznačení změn, pro rok 2015 platné beze změn, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD. Příloha: Vzor převodového můstku k 1. lednu 2010 - ke stažení ve formátu EXCEL.
 • Český účetní standard č. 703 - Transfery - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky - úplné znění bez vyznačení změn, pro rok 2015 platné beze změn, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 705 - Rezervy - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD. Příloha č. 1 - ke stažení ve formátu EXCEL.
 • Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.
 • Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015, ke stažení ve formátu WORD.

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.