CZ EN

České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke dni 1. ledna 2016

Dne 18. prosince 2015 byly ve Finančním zpravodaji č. 7/2015 zveřejněny změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky ke dni 1. ledna 2016.

OBSAH - pro rok 2016

Přehled vydání Českých účetních standardů č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky ve Finančních zpravodajích ke dni 1. ledna 2016

TABULKA - Přehled vydání Českých účetních standardů č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky ve Finančních zpravodajích ke dni 1. ledna 2016
ČÚS Název Vydání oznámeno ve Novelizován ve Poznámka
701 Účty a zásady účtování na účtech FZ č. 7/2009 ze dne 31. 12. 2009, bod 25., str. 92 – 95, s účinností od 1. 1. 2010 FZ č. 9/2011 ze dne 20. 12. 2011, bod 19., str. 224 – 225, s účinností od 1. 1. 2012 ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, bod 3., str. 50 – 52, s účinností od 1. 1. 2012
FZ č. 8/2012 ze dne 30. 11. 2012, bod 37., str. 183, s účinností od 1. 1. 2013
FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 1., str. 2, s účinností od 1. 1. 2014
FZ č. 7/2015 ze dne 18. 12. 2015, bod 20., str. 162, s účinností od 1. 1. 2016
702 Otevírání a uzavírání účetních knih FZ č. 7/2009 ze dne 31. 12. 2009, bod 25., str. 95 – 96, Příloha - Převodový můstek, str. 97 – 117, s účinností od 1. 1. 2010 FZ č. 8/2010 ze dne 31. 12. 2010, bod 35., předvětí písm. c), str. 340, s účinností od 31. 12. 2010 Příloha - vzor převodového můstku
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 96., str. 178, s účinností od 1. 1. 2015
703 Transfery FZ č. 8/2010 ze dne 31. 12. 2010, bod 35., str. 341 – 345, s účinností od 1. 1. 2011 FZ č. 9/2011 ze dne 20. 12. 2011, bod 20., str. 226 – 227, s účinností od 1. 1. 2012 původně vydán ve FZ č. 7/2009, s účinností od 1. 1. 2010 a byl zrušen FZ č. 8/2010
ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, bod 3., str. 53 – 58, s účinností od 1. 1. 2012
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 97., str. 179 – 181, s účinností od 1. 1. 2015
FZ č. 7/2015 ze dne 18. 12. 2015, bod 21., str. 163 – 164, s účinností od 1. 1. 2016
704 Fondy účetní jednotky FZ č. 7/2009 ze dne 31. 12. 2009, bod 25., str. 122 – 125, s účinností od 1. 1. 2010 FZ č. 8/2012 ze dne 30. 11. 2012, bod 35., str. 181, s účinností od 1. 1. 2013  
FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 2., str. 3, s účinností od 1. 1. 2014
FZ č. 7/2015 ze dne 18. 12. 2015, bod 22., str. 165 – 166, s účinností od 1. 1. 2016
705 Rezervy FZ č. 8/2010 ze dne 31. 12. 2010, bod 35., str. 346 – 347, s účinností od 1. 1. 2011 FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 3., str. 4, s účinností od 1. 1. 2014  
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 98., str. 182, s účinností od 1. 1. 2015
706 Opravné položky a vyřazení pohledávek FZ č. 8/2010 ze dne 31. 12. 2010, bod 35., str. 348 – 350, s účinností od 1. 1. 2011 FZ č. 9/2011 ze dne 20. 12. 2011, bod 18., str. 222 – 223, s účinností od 1. 1. 2012 ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, s účinností od 1. 1. 2012
FZ č. 8/2012 ze dne 30. 11. 2012, bod 30., str. 158, s účinností od 1. 1. 2013
FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 4., str. 5 – 6, s účinností od 1. 1. 2014
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 99., str. 183, s účinností od 1. 1. 2015
FZ č. 7/2015 ze dne 18. 12. 2015, bod 23., str. 167, s účinností od 1. 1. 2016
707 Zásoby FZ č. 8/2010 ze dne 31. 12. 2010, bod 35., str. 351 – 354, s účinností od 1. 1. 2011 FZ č. 9/2011 ze dne 20. 12. 2011, bod 21., str. 228 – 229, s účinností od 1. 1. 2012 ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, s účinností od 1. 1. 2012
FZ č. 8/2012 ze dne 30. 11. 2012, bod 31., str. 159, s účinností od 1. 1. 2013
FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 5., str. 7, s účinností od 1. 1. 2014
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 100., str. 184, s účinností od 1. 1. 2015
FZ č. 7/2015 ze dne 18. 12. 2015, bod 24., str. 168, s účinností od 1. 1. 2016
708 Odpisování dlouhodobého majetku FZ č. 3/2011 ze dne 30. 3. 2011, bod 9., str. 66 – 92, s účinností od 31. 12. 2011 FZ č. 5/2011 ze dne 20. 10. 2011, bod 12., str. 124 – 143, s účinností od 31. 12. 2011  
FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 6., str. 8, s účinností od 1. 1. 2014
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 101., str. 185, s účinností od 1. 1. 2015
FZ č. 7/2015 ze dne 18. 12. 2015, bod 25., str. 169 – 185, s účinností od 1. 1. 2016
709 Vlastní zdroje FZ č. 6/2012 ze dne 10. 10. 2012, bod 25., str. 124 – 131, s účinností od 1. 1. 2013 FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 7., str. 9 – 10, s účinností od 1. 1. 2014  
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 102., str. 186, s účinností od 1. 1. 2015
FZ č. 7/2015 ze dne 18. 12. 2015, bod 26., str. 186, s účinností od 1. 1. 2016
710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek FZ č. 6/2012 ze dne 10. 10. 2012, bod 26., str. 132 – 140, s účinností od 1. 1. 2013 FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 8., str. 11, s účinností od 1. 1. 2014  
FZ č. 5/2014 ze dne 19. 12. 2014, bod 103., str. 187, s účinností od 1. 1. 2015
FZ č. 7/2015 ze dne 18. 12. 2015, bod 27., str. 187 – 188, s účinností od 1. 1. 2016

 

Přehled úprav znění Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky ke dni 1. ledna 2016

TABULKA – Přehled úprav znění Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky ke dni 1. ledna 2016
Číslo ČÚS Název Účinnost k datu Typ úpravy k 1. 1. 2016
501 až 522 Sdělení o zrušení Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až 522 1.1.2010 Bez úprav
Předvětí k 703 až 707   1.1.2011 Bez úprav
701 Účty a zásady účtování na účtech 1.1.2016 Úpravy textu
702 Otevírání a uzavírání účetních knih 1.1.2015 Bez úprav
Příloha k 702 Vzor převodového můstku k 1. lednu 2010 1.1.2010 Bez úprav
703 Transfery 1.1.2016 Úpravy textu
704 Fondy účetní jednotky 1.1.2016 Úpravy textu
705 Rezervy 1.1.2015 Bez úprav
706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1.1.2016 Úpravy textu
707 Zásoby 1.1.2016 Úpravy textu
708 Odpisování dlouhodobého majetku 1.1.2016 Úpravy textu
709 Vlastní zdroje 1.1.2016 Úpravy textu
710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1.1.2016 Úpravy textu

Bodová znění úprav Českých účetních standardů č. 701 až č. 710, která použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016

Změny Českých účetních standardů č. 701, č. 703, č. 704, č. 706, č. 707, č. 708, č. 709 a č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které byly dne 18. prosince 2015 zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 7/2015, jsou připraveny zejména v souvislosti s úpravami postupů účtování fondu reprodukce majetku a fondu investic a změnami ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Český účetní standard č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 7/2015
 • Český účetní standard č. 703 - Transfery - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 7/2015
 • Český účetní standard č. 704 – Fondy účetní jednotky - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 7/2015
 • Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 7/2015
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 7/2015
 • Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 7/2015
 • Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 7/2015
 • Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 7/2015

 

Úplná znění novelizovaných Českých účetních standardů č. 701 až č. 710 s vyznačením změn, které použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016 – úplná znění s vyznačením změn

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Český účetní standard č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 7/2015, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 703 - Transfery - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 7/2015, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 704 – Fondy účetní jednotky - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 7/2015, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 7/2015, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 7/2015, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 7/2015, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 7/2015, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 7/2015, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016

 

Úplná znění Českých účetních standardů č. 701 až č. 710 bez vyznačení změn pro rok 2016

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Český účetní standard č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - úplné znění bez vyznačení změn ke dni 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih - úplné znění bez vyznačení změn ke dni 1. ledna 2016; Příloha: Vzor převodového můstku k 1. lednu 2010
 • Český účetní standard č. 703 - Transfery - úplné znění bez vyznačení změn ke dni 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky - úplné znění bez vyznačení změn ke dni 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 705 - Rezervy - úplné znění bez vyznačení změn ke dni 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - úplné znění bez vyznačení změn ke dni 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby - úplné znění bez vyznačení změn ke dni 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - úplné znění bez vyznačení změn ke dni 1. ledna 2016; Příloha č. 1
 • Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje - úplné znění bez vyznačení změn ke dni 1. ledna 2016
 • Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek - úplné znění bez vyznačení změn ke dni 1. ledna 2016

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.